สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ
Program in Materials Innovation

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 บริษัทอีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เข้ามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยน้องๆ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับทุนมีทั้งหมด 2 คน ได้แก่ 1.นายบุณยวัฒน์ กวางต๊ะ นักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ 2.นางสาวพิมพ์พินัน นาคโคตร นักศึกษาจากสาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 24/1/2565 12:53:46     ที่มา : สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 142

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด