สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ
Program in Materials Innovation

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 
สาขาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ได้จัดค่ายวิทยาศาสตร์ Materials Science Camp ครั้งที่ 6 
ณ โรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ การผลิตบล็อคคอนกรีตมวลเบา การทำลูกบอลยางสำหรับกายภาพบำบัดและการผลิตไบโอดีเซล

ปรับปรุงข้อมูล : 25/9/2561 11:55:20     ที่มา : สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 604

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด