สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ
Program in Materials Innovation

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 สาขาวัสดุศาสตร์จัดโครงการการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยความร่วมมือจากตัวแทนศิษย์เก่า MS#2  : คุณศราวุธ วานิชย์  รักษาการผู้จัดการแผนก บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมิเนียม จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ  ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมในสถานประกอบการ  ให้กับรุ่นน้องสาขาวัสดุศาสตร์และคณาจารย์

ปรับปรุงข้อมูล : 19/7/2561 9:54:47     ที่มา : สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 630

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด